Online Order

pic16

می دانید اوج درد کجاست؟
آنجا که نسل جوان ایران دیگر کمتر رغبتی به تولید و حیات صــادراتی خود دارند و بسیاری بر این باورند که امروز شرط حیات، یا مهاجرت است یا واردات.
دوستان، همراهان، کارآفرینان و همه علاقمندان به ...

pic15موسسه مکنزی در گزارشی با عنوان به دست آوردن شغل، از دست دادن شغل: تحول نیـــروی کار در دوران اتوماسیون که در دسامبر 2017 به انتشار آن دست زده است، به بررسی مشاغلی مـی پردازد که تا سال 2030 می توانند به صورت اتوماتیک انجام ...

 
 

گالری سه شنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل است

  • ساعت بازدید فصل بهار 17 الی 20
  • ساعت بازدید فصل تابستان 16 الی 19
  • ساعت بازدید فصل پاییز و زمستان 16 الی 19
  • زمان افتتاحیه جمعه ها ساعت 17 الی 20