نمایشگاه آثار عکاسی امین جلالی در پاریس

چاپ

pic15موسسه مکنزی در گزارشی با عنوان به دست آوردن شغل، از دست دادن شغل: تحول نیـــروی کار در دوران اتوماسیون که در دسامبر 2017 به انتشار آن دست زده است، به بررسی مشاغلی مـی پردازد که تا سال 2030 می توانند به صورت اتوماتیک انجام ...