نمایشگاه گروهی عکس و نقاشی

چاپ

001نمایشگاه گروهی عکس و نقاشی

باروک قرن 2021

 

زمان برگزاری :21 الی 26 آبان 1400
تحویل آثار : 19 آبان
محل برگزاری : گالری انتظامی

جهت شرکت در نمایشگاه آثار خود را به همراه مشخصات هنرمند به شماره واتساپ زیر ارسال نمایید.
واتساپ: 09036431235