صلح و دوستی( دور سوم )

چاپ

solhvadosti"فراخوان نمایشگاه گروهى در موسسه فرهنگى هنرى صبا (فرهنگستان هنر)"

مهلت ثبت نام: تا۱۵شهریور

زمان برگزارى: ۱۳الی۲۰ آبان ۱۴۰۰

رشته ها: نقاشى / عکاسى / حجم

محل برگزاری: موسسه فرهنگى هنرى صبا واقع در خیابان برادران مظفر تهران

راه های ارتباطی

واتساپ:

۰۹۳۰۶۴۳۱۲۳۵

شرایط: