فراخوان نمایشگاه در برج میلاد دوره دوم

چاپ

milad2نمایشگاه گروهی بین المللی  آسمان آبی دربرج میلاد دوره دوم

بازگشایی: 20 آذرماه 99 ساعت 16 الی 20

بازدید: 20 آذرماه الی 23  آذرماه ساعت 10 الی 20 

زمان تحویل آثار 22 آذرماه

مهلت ارسال آثار جهت داوری: تا 30 مهرماه 1399

 بازدید با رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر است.

جهت شرکت در نمایشگاه آثار خود را به همراه مشخصات هنرمند به شماره وات اپ زیر ارسال فرمایید.

09121501486